Opšti uslovi

Oboji i osvoji-0Pažljivo čitajte jer pažnja je bitna,
a ko ne pročita, slobodno nek pita!

Ovi opšti uslovi odnose se na korišćenje internet prodaje firme Minden d.o.o., na području Republike Srbije, odnosno putem sajta www.kukuriku.rs.

Kupovina putem internet prodavnice, može se koristiti bez naknada za korišćenje, a prema niže navedenim uslovima i pravilima. Ukoliko se odlučite za korišćenje internet prodavnice, prihvatate obavezu da bezuslovno poštujete i da ste saglasni sa uslovima i pravilima koji su navedeni na internet stranici.

Minden d.o.o. će obezbediti najbolju ponudu artikala. Pristup na internet stranicu www.kukuriku.rs web prodavnice ponekad može biti otežan ili nedostupan zbog radova, održavanja ili uvođenja novih sadržaja, kao i u slučajevima nepredviđenih okolnosti. Minden d.o.o. će u najkraćem roku otkloniti razloge za ograničeni pristup stranicama web prodavnice.

Minden d.o.o. ne odgovara za sadržaj ponude, prenet putem linkova na druge internet stranice. Sadržaji na takvim stranicama su izvan kontrole Minden d.o.o., te stoga nije odgovoran za sadržaj na tim stranicama.


Način registracije kupca/potrošača

Za registraciju na internet prodavnicu, morate imati najmanje 18 godina života.

Odgovornost za tačnost i potpunost unetih podataka prilikom registracije od strane kupca/potrošača je na kupcu/potrošaču.

Nastale promene u podacima, koje ste kao kupac/potrošač uneli prilikom svoje registracije, treba u što kraćem roku da ažurirate na vašem korisničkom računu, odnosno obavestite nas o nastalim promenama putem e-mail adrese: office@kukuriku.rs


Uslovi kupovine

Postupak i uslovi kupovine/prodaje robe putem internet prodaje,utvrđeni su kroz 4 (četiri) faze postupka i to: registracija, poručivanje, plaćanje, dostava, povrat/reklamacija robe.

Isporučilac poručene robe je Minden d.o.o.

Pravna lica mogu da nas kontaktiraju putem e-mail-a dostavljanjem sledećih podataka: pib, matični broj preduzeća, rešenje o registraciji i broj tekućeg računa. Nakon dostavljanja traženih podataka, smatraće se da je pravno lice, kao podnosilac aplikacije, obavilo kupovinu.

Sve cene su izražene u dinarima sa pdv-om na dan porudžbine.


Isporuka robe

Minden d.o.o. robu isporučuje svojim dostavnim vozilima ili komercijalnim kurirskim servisom.

 Cena isporuke je besplatna za robu čija je vrednost preko 2999,00 dinara. U slučaju isporuke robe čija je vrednost manja od ovog iznosa, kurirska služba naplaćuje prevoz po svom cenovniku.


Politika reklamacija

Štampanje stranice - Obrazac za odustanak od ugovora - Reklamacioni list

Ovom Politikom za Reklamacije se određuje pod kojim uslovima Minden d.o.o. rešava problem reklamacije od strane potrošača za kupljene proizvode putem interneta ili telefona.

U slučaju reklamacije možete se obratiti direktno u sedištu kompanije Minden d.o.o. : Save Kovačevića 113a - 11130 Kaluđerica, Republika Srbija; podaci za utvrđivanje identiteta kompanije: matični broj: 21502928, PIB: 111565171; kontakt telefon: +381 (0)11 770 40 40, e-mail: office@kukuriku.rs.


Saobraznost

Minden d.o.o. je odgovorna za nesaobraznost robe ugovoru koja se pojavi u roku od 2. godine od dana prelaska rizika na potrošača. Ako nesaobraznost nastane u roku od 6 meseci od dana prelaska rizika na potrošača, može se pretpostaviti da je nesaobraznost postojala u trenutku prelaska rizika na potrošača.

Minden d.o.o.je dužna da isporuči robu koja je saobrazna ugovoru. Isporučena roba je saobrazna ugovoru:

- ako odgovara opisu koji je dala Minden d.o.o.i ako ima svojstva robe koju je Minden d.o.o.pokazala potrošaču na sajtu www.kukuriku.rs

- ako ima svojstva potrebna za redovnu upotrebu iste vrste

- ako po kvalitetu i funkcionisanju odgovara onome što je uobičajeno kod robe iste vrste i što potrošač može osnovano da očekuje s obzirom na prirodu robe i javna obećanja o posebnim svojstvima robe data od strane Minden d.o.o., proizvođača ili njihovih predstavnika.


Minden d.o.o. odgovara za nesaobraznost isporučene robe ugovoru ako:

- je postojala u času prelaska rizika na potrošača, bez obzira na to da li je za tu nesaobraznost Minden d.o.o. znala

- se pojavila posle prelaska rizika na potrošača, ako potiče od uzroka koji je postajao pre prelaska rizika na potrošača

- je potrošač mogao lako uočiti, ukoliko je Minden d.o.o. izjavila da je roba saobrazna ugovoru

Minden d.o.o. je odgovorna za nesaobraznost nastalu zbog nepravilnog pakovanja koju je ona izvršila ili lice pod njenim nadzorom.

Ako isporučena roba nije saobrazna ugovoru, potrošač nakon što je kontaktirao i obavestio Minden d.o.o. o nesaobraznosti, ima pravo da zahteva otklanjanje nesaobraznosti, bez naknade, opravkom ili zamenom, odnosno da zahteva odgovarajuće umanjenje cene ili da raskine ugovor u pogledu te robe.


Ako otklanjanje nesaobraznosti nije moguće, potrošač ima pravo da zahteva odgovarajuće umanjenje cene ili raskid ugovora ako:

- nesaobraznost ne može da se otkloni opravkom ili zamenom uopšte niti u primerenom roku

- ne može da ostvari pravo na opravku ili zamenu, odnosno ako Minden d.o.o. nije izvršila opravku ili zamenu u primerenom roku

- otklanjanje nesaobraznosti opravkom ili zamenom predstavlja nesrazmerno opterećenje za Minden d.o.o.


Nesrazmerno opterećenje javlja se ako u poređenju sa umanjenjem cene i raskidom ugovora, stvara preterane troškove, uzimajući u obzir:

- vrednost robe koju bi imala da je saobrazna ugovoru

- značaj saobraznosti u konkretnom slučaju

- da li se saobraznost može otkloniti bez značajnih nepogodnosti za potrošača

Potrošač ima pravo da zahteva zamenu, odgovarajuće umanjenje cene ili da raskine ugovor zbog istog ili drugog nedostatka saobraznosti koji se posle prve opravke pojavi, a ponovna opravka je moguća samo uz izričitu saglasnost potrošača. Uzimajući u obzir prirodu robe i svrhu zbog koje je potrošač nabavio, opravka ili zamena će se izvršiti u primerenom roku bez značajnih neugodnosti za potrošača i uz njegovu saglasnost. Ako se nesaobraznost pojavi u roku od 6 meseci od dana prelaska rizika na potrošača, potrošač ima pravo da bira između zahteva da se nesaobraznost otkloni zamenom, odgovarajućim umanjenjem cene ili da izjavi da raskida ugovor. Ako se nesaobraznost pojavi u roku od 6 meseci od dana prelaska rizika na potrošača, otklanjanje nesaobraznosti moguće je opravkom uz izričitu saglasnost potrošača. Potrošač ne može da raskine ugovor ako je nesaobraznost robe neznatna. Sve troškove koji su neophodni da bi se roba saobrazila ugovoru, a naročito troškove rada, materijala, preuzimanja i isporuke, snosi Minden d.o.o. Za obaveze prema potrošaču, koje nastanu usled nesaobraznosti robe, Minden d.o.o. će zahtevati od proizvođača, odnosno ovlašćenog distributera, nadoknadu onoga što je ispunila po osnovu te obaveze.

U slučaju reklamacije zbog nesaobraznosti, trgovac snosi troškove povraćaja robe. Roba se šalje sa kurirskom službom sa kojom Minden d.o.o. ima ugovorenu saradnju za isporuku naručenih proizvoda.

Ako je potrošač raskinuo ugovor ili tražio zamenu robe iz razloga što roba koja mu je predata nije saobrazna ugovoru, rizik ne prelazi na potrošača.


Uslovi poručivanja robe

Proizvodi se poručuju elektronskim putem. Pritiskom na dugme "Dodaj u korpu" odabrani proizvod se dodaje u potrošačku korpu.

Roba se smatra poručenom u trenutku kada kupac/potrošač prođe celokupan proces poručivanja koji se sastoji od 5 koraka:

1. Rezervacija termina dostave

2. Pregled porudžbine

3. Način plaćanja

4. Plaćanje

5. Račun

Na e-mail kojim ste se registrovali kao kupac/potrošač dobićete potvrdu da je porudžbina primljena od strane Minden d.o.o., u suprotnom morate proveriti da li su odabrani proizvodi evidentirani kao kupljeni (nalaze se u „korpi“). Ukoliko ne dobijete potvrdu da je porudžbina primljena, morate ponoviti postupak poručivanja. Minden d.o.o. ne odgovara za neuspelo poručivanje robe.


Rokovi i način plaćanja robe

Kupac/potrošač se obavezuje da će poručene proizvode platiti, na jedan od načina plaćanja:

• gotovinom/pouzećem

• kreditnom ili debitnom karticom

• virmanski (pravna lica) – isporuka nakon uplate

Kada porudžbinu izvrši pravno lice, Minden d.o.o. će na navedenu email adresu dostaviti predračun po kojoj će pravno lice izvršiti plaćanje Minden d.o.o. je dužan da u roku definisanom profakturom od dana evidentiranja uplate, po izdatoj profakturi, isporuči poručenu robu.


Izjava o konverziji

Sva plaćanja biće izvršena u lokalnoj valuti Republike Srbije – dinar (RSD).Za informativni prikaz cena u drugim valutama koristi se srednji kurs Narodne Banke Srbije. Iznos za koji će biti zadužena Vaša platna kartica biće izražen u Vašoj lokalnoj valuti kroz konverziju u istu po kursu koji koriste kartičarske organizacije, a koji nama u trenutku transakcije ne može biti poznat. Kao rezultat ove konverzije postoji mogućnost neznatne razlike od originalne cene navedene na našem sajtu.

Zaštita privatnosti korisnika


U ime Minden d.o.o. obavezujemo se da ćemo čuvati privatnost svih naših kupaca. Prikupljamo samo neophodne, osnovne podatke o kupcima/ korisnicima i podatke neophodne za poslovanje i informisanje korisnika u skladu sa dobrim poslovnim običajima i u cilju pružanja kvalitetne usluge. Dajemo kupcima mogućnost izbora uključujući mogućnost odluke da li žele ili ne da se izbrišu sa mailing lista koje se koriste za marketinške kampanje. Svi podaci o korisnicima/kupcima se strogo čuvaju i dostupni su samo zaposlenima BIB.2200.P.014-OBR.10 Strana 5 / 18 Verzija 3.3 od 30.11.2020. kojima su ti podaci nužni za obavljanje posla. Svi zaposleni Minden d.o.o. (i poslovni partneri) odgovorni su za poštovanje načela zaštite privatnosti.Zaštita poverljivih podataka o transakciji 

Prilikom unošenja podataka o platnoj kartici, poverljive informacija se prenose putem javne mreže u zaštićenoj (kriptovanoj) formi upotrebom SSL protokola i PKI sistema, kao trenutno najsavremenije kriptografske tehnologije.
Sigurnost podataka prilikom kupovine, garantuje procesor platnih kartica, Banca Intesa ad Beograd, pa se tako kompletni proces naplate obavlja na stranicama banke. Niti jednog trenutka podaci o platnoj kartici nisu dostupni našem sistemu.


Povraćaj sredstava

U slučaju odustanka od ugovora, potrošač ima pravo na povraćaj novca ili na zamenu za drugi proizvod. Iznos plaćene robe se kupcu vraća po prijemu proizvoda, i nakon što se utvrdi da je proizvod neoštećen i ispravan.

Trgovac je dužan da potrošaču bez odlaganja vrati iznos koji je potrošač platio po osnovu ugovora, a najkasnije u roku od 14 dana od dana prijema izjave o odustanku, odnosno do prijema proizvoda kog kupac vraća.

Troškove vraćanja robe i novca snosi kupac, sem u slučajevima kada kupac dobije neispravan ili pogrešan artikal.

Procedura za povraćaj sredstava

Kontaktirajte nas pozivanjem broja telefona 011 770 40 40 ili nam putem kontakt forme pošaljite broj računa (fakture), Vaše ime, prezime, broj telefona i broj dinarskog tekućeg računa.

Povraćaj sredstava se vrši isključivo na gore navedeni način, uplatom na dinarski tekući račun i nije moguće slati novac po kuriru u gotovini.

U slučaju vraćanja robe i povraćaja sredstava kupcu koji je prethodno platio nekom od platnih kartica, delimično ili u celosti, a bez obzira na razlog vraćanja, Minden d.o.o. je u obavezi da povraćaj vrši isključivo preko VISA, EC/MC i Maestro metoda plaćanja, što znači da će banka na zahtev prodavca obaviti povraćaj sredstava na račun korisnika kartice.


Izjava o pdv-u

Pdv je uračunat u cenu i nema skrivenih troškova.Najčešća pitanja

Da li mogu da platim kreditnim karticama i koje su dozvoljene?

Moguće je plaćanje kreditnim karticama na našoj online prodavnici. Dozvoljeno je plaćanje Visa i Mastercard karticama.


Koji su načini plaćana dostupni?

Moguće je izvršiti uplatu gotovinski pouzećem, kreditnom karticom ili uplatnicom u banci ili pošti. Kod plaćanja uplatnicom, rok za uplatu je 2 radna dana, a roba se šalje najkasnije 3 dana nakon evidentirane uplate. Ukoliko se uplata ne izvrši u naznačenom roku, porudžbina će biti stornirana.


Da li je u cenu uključena i poštarina?

Dostava je besplatna za porudžbine preko 2.999 RSD.


Da li mogu da otkažem porudžbinu ukoliko se predomislim?

Naravno, ukoliko naručite neki od proizvoda i zatim se predomislite, imate 30 minuta da otkažete svoju porudžbinu.


Kako da budem siguran da je moja narudžbina evidentirana?

Nakon izvršene porudžbine, od nas ćete dobiti potvrdni email da je vaša porudžbina uspešno evidentirana.


Šta mogu da uradim ukoliko zaboravim lozinku za pristup svom nalogu?

Ukoliko vam se dogodi da zaboravite lozinku, pristup svom nalogu možete vratiti resetovanjem lozinke. Sve što je potrebno da uradite je da kliknete na dugme “Prijavite se”, a zatim na “Zaboravili ste lozinku?”, gde ćete dobiti priliku da unesete novu.


Koji su rokovi za isporuku?

Nakon potvrde o napravljenoj porudžbini koju ćete dobiti na email, o svakoj promeni statusa porudžbine ćete dobijati izveštaj na željenu email adresu. Pored ovog načina obaveštavanja, status porudžbine možete pratiti i putem svog naloga, gde možete pročitati informacije o statusu svoje porudžbine. Rok za dostavu svuda na teritoriji Srbije je 3 do 4 dana. Ukoliko želite da odredite željeni termin dostave, o tome se možemo dogovoriti.


Da li je moguća isporuka proizvoda izvan teritorije Republike Srbije?

Trenutno nije moguće naručiti naše proizvode van granica Republike Srbije.


Šta da radim u slučaju da je isporučeni proizvod oštećen ili neispravan?

U slučaju da primite proizvode koji su oštećeni ili neispravni, molimo vas da nas kontaktirate u najkraćem mogućem roku na telefon ili email adresu.


Registrovao sam se koristeći pogrešne informacije, kako mogu da ispravim ovu grešku?

Svoje lične podatke uvek možete da izmenite logujući se na svoj nalog, gde, osim promene ličnih informacija, možete pregledati istoriju svojih porudžbina i omiljene proizvode.


Na jednoj slici je prikazano više proizvoda?

Pošto u ponudi imamo proizvode koji su asortimanski, na slikama može biti više artikala. Cena koja je prikazana važi za jedan artikal. Ukoliko vas zanima određeni proizvod iz asortimana, molimo vas da ga naznačite.


Da li mogu da promenim email adresu na svom nalogu?

Možete da promenite svoju aktivnu email adresu logovanjem na nalog i unošenjem nove email adrese.


Šta sve Kukuriku ima u svom asortimanu proizvoda?

U svojoj ponudi imamo razne vrste igračaka. Imamo igračke za malu decu, drvene, društvene i edukativne igračke, plišane, muzičke i mnoge druge.


Da li kojim slučajem imate aplikaciju?

Trenutno nemamo aplikaciju za našu prodavnicu.


Koje je radno vreme Kukuriku prodavnice igračaka?

Pošto poslujemo kao isključivo online prodavnica, naše proizvode možete naručiti u bilo koje doba dana ili noći.


Kako do dođem do željenog proizvoda?

Jedan od načina da pronađete ono što želite je korišćenjem tekstualne pretrage, gde unosite željeni termin pretrage. Drugi način je korišćenje navigacionog menija, gde kroz različite kategorije možete doći do traženog proizvoda.


Da li je dostupno plaćanje naručenih proizvoda na rate?

Nažalost, plaćanje na rate nije dostupno.


Da li postoji mogućnost zaposlenja u Kukuriku?

Ukoliko vas interesuje da postanete deo Kukuriku tima, kontaktirajte nas sa ličnim informacijama.


Da li mogu da poručim vaše proizvode ukoliko nisam registrovan na sajtu?

Naravno, naše proizvode možete poručiti čak i ukoliko nemate nalog na sajtu. Dovoljno je da željene porizvode dodate u korpu i nastavite sa procesom plaćanja.


Kako da napravim svoju prvu porudžbinu?

Svoju prvu porudžbinu možete napraviti dodavanjem željenog proizvoda u korpu, nakon čega sledi korak u kome navodite lične podatke i podatke o plaćanju.


Kako da otvorim svoj nalog na sajtu?

Klikom na dugme “Registracija” dolazite do forme u koju je potrebno uneti lične podatke. Nakon popunjavanja ove kratke forme, klikom na dugme “Registruj se” otvarate svoj nalog na sajtu Kukuriku. Na email adresu koju ste uneli će vam stići verifikacioni email sa linkom koji morate da kliknete kako bi aktivirali svoj nalog.


Da li je moguće naručiti vaše proizvode telefonskim putem?

Nažalost, ne primamo porudžbine telefonskim putem. Brojevi telefona služe za informisanje ili reklamacije.


Da li je moguće izvršiti porudžbinu putem društvenih mreža, mejla ili aplikacija poput Viber-a?

Ne primamo porudžbine putem gore navedenih kanala. Jedini način za poručivanje proizvoda je putem potrošačke korpe na sajtu.


Da li je moguća zamena poručenog proizvoda?

Moguća je zamena poručene robe. Za dodatne informacije pozovite nas ili pošaljite email, kako bi napravili dogovor.


Da li je moguća provera istorije porudžbina?

Istoriju svojih porudžbina na našem sajtu možete pogledati u okviru stranice svog naloga. Unesite svoje podatke prilikom logovanja i imaćete potpuni uvid u svoju istoriju i mogućnost izmene ličnih informacija.Detaljnije informacije o Pravu potrošača na odustanak od ugovora, postupku reklamacije i garanciji nalaze se na strani  Reklamacije i garancija koja je sastavni deo ovih uslova.


Ostali bitni dokumenti:

https://www.kukuriku.rs/opsti-uslovi/
https://www.kukuriku.rs/reklamacije-i-garancija/
https://www.kukuriku.rs/politika-privatnosti/
https://www.kukuriku.rs/obavestenje-o-kolacicima/
https://www.kukuriku.rs/pitanja-i-odgovori/
Poslednja izmena: 14.01.2021. godine